Search by Municipality

Distance from station
Rent

※Including no management fee
Building Age
Layout
   
   
   
   
Size

Search Results 287

Tokyo Area|Tokyo

Urban Life Tsukishima Ekimae East

2-1-1 Tsukishima Chuo-Ku Tokyo
Tokyo Metro Yuraku-Cho Line Tsukishima Sta. 1 min walk
Rent
¥133,000 ~ 200,200
Management Fee
¥4,200

Urban Life Tsukishima Ekimae West

2-1-1 Tsukishima Chuo-Ku Tokyo
Tokyo Metro Yuraku-Cho Line Tsukishima Sta. 1 min walk
Rent
¥129,600 ~ 185,500
Management Fee
¥4,200

Harumi Island Triton Square Urban Tower

1-8-5 Harumi Chuo-Ku Tokyo
Toei Oedo Line Kachidoki Sta. 10 min walk
Rent
¥111,700 ~ 281,200
Management Fee
¥6,500

Moon Island Tower

2-10-1 Tsukishima Chuo-Ku Tokyo
Tokyo Metro Yuraku-Cho Line Tsukishima Sta. 1 min walk
Rent
¥138,900 ~ 294,400
Management Fee
¥6,000

La Vert Akashicho

1-7 Akashicho Chuo-Ku Tokyo
Tokyo Metro Hibiya Line Tsukiji Sta. 5 min walk
Rent
¥140,300 ~ 336,700
Management Fee
¥8,600

Tornare Nihonbashi Hamacho

3-3-1 Nihombashi Chuo-Ku Tokyo
Toei Asakusa Line Ningyocho Sta. 7 min walk
Rent
¥166,600 ~ 345,100
Management Fee
¥10,300

Ligare Nihonbashi Ningyocho

1-12-11 Nihombashi Chuo-Ku Tokyo
Toei Asakusa Line Ningyocho Sta. 5 min walk
Rent
¥163,000 ~ 335,100
Management Fee
¥9,800

Baycity Harumi Sky Link Tower

3-6-8 Harumi Chuo-Ku Tokyo
Toei Oedo Line Kachidoki Sta. 9 min walk
Rent
¥143,800 ~ 340,400
Management Fee
¥5,000

Deuprex Shibaura

4-7-5 Shibaura Minato-Ku Tokyo
JR Keihin-Tohoku Line Tamachi Sta. 13 min walk
Rent
¥96,000 ~ 169,700
Management Fee
¥4,100

Searia Odaiba 3Bangai

1-3 Daiba Minato-Ku Tokyo
Rinkai Line Tokyo-Teleport Sta. 7 min walk
Rent
¥126,500 ~ 318,900
Management Fee
¥8,100
 

Search UR-Apartments

Information