Search by Municipality

Distance from station
Rent

※Including no management fee
Building Age
Layout
   
   
   
   
Size

Search Results 108

Nagoya Area|Aichi

Ikeshita Dai2

8-37 Kakuozan-tori Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Higashiyama Line Nagoya Ikeshita Sta. 2 min walk
Rent
¥42,400 ~ 73,600
Management Fee
¥2,900

Higashiyama【UR Light】

5-67-2 Higashiyama-dori Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Higashiyama Line Nagoya Nakamurakoen Sta. 1 min walk
Rent
¥44,300 ~ 67,900
Management Fee
¥2,200

Kayaba

2-5-25 Kayaba Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Meijo Line Nagoya Nagoya-Doom-Maeyada Sta. 10 min walk
Rent
¥48,900 ~ 60,200
Management Fee
¥2,400

Chiyogaoka

1 Chiyogaoka Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Higashiyama Line Nagoya Motoyama Sta. 10 min bus ride(5 min walk to bus stop)
Rent
¥61,100 ~ 117,100
Management Fee
¥3,500

Miyako-dori

3-18 Honen-cho Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Higashiyama Line Nagoya Imaike Sta. 10 min walk
Rent
¥56,900 ~ 79,700
Management Fee
¥3,100

Urban Rafre Hoshigaoka

1-23-4 Hoshigaoka Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Higashiyama Line Nagoya Hoshigaoka Sta. 2 min walk
Rent
¥55,800 ~ 170,500
Management Fee
¥2,900

Urbania Nakata

2-1-27 Nakata Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Higashiyama Line Nagoya Imaike Sta. 5 min walk
Rent
¥59,600 ~ 119,000
Management Fee
¥2,200

Sun Clea Ikeshita

8-70-1 Kakuozan-tori Chikusa-Ku Nagoya Aichi
Higashiyama Line Nagoya Ikeshita Sta. 1 min walk
Rent
¥64,400 ~ 182,500
Management Fee
¥5,200

Taiko Higashi

3-2 Sunada-bashi Higashi-Ku Nagoya Aichi
Meijo Line Nagoya Sunadabashi Sta. 5 min walk
Rent
¥55,200 ~ 79,300
Management Fee
¥2,300

Urbania Daiko Minami

2-2 Daiko Minami Higashi-Ku Nagoya Aichi
Meijo Line Nagoya Sunadabashi Sta. 5 min walk
Rent
¥81,300 ~ 96,700
Management Fee
¥2,200
 

Search UR-Apartments

Information